— Shared 22 hours ago - 188 notes - via / Source - reblog

— Shared 1 day ago - 44 notes - via / Source - reblog
Daremo Shiranai ~ 誰も知らない
Arashi 嵐 - Daremo Shiranai ~ 誰も知らない (464)

— Shared 1 day ago - 226 notes - via / Source - reblog

— Shared 1 day ago - 175 notes - via / Source - reblog

— Shared 2 days ago - 513 notes - via / Source - reblog

— Shared 2 days ago - 309 notes - via / Source - reblog

miyuki-arashi:

Their captivating laughs 


— Shared 2 days ago - 226 notes - via / Source - reblog

miyuki-arashi:

Arashi and Miki Ando ♥ VS 嵐 2014.04.17


— Shared 2 days ago - 166 notes - via / Source - reblog

— Shared 2 days ago - 169 notes - via / Source - reblog

bubblessm:

VTR cut


— Shared 2 days ago - 124 notes - via / Source - reblog
Ode an die Freude
Ohno Satoshi - Arashi Discovery (674)

kurasshadow:

Ohno Satoshi sings “Ode an die Freude” by Beethoven in German

Arashi Discovery [2014.02.19]


— Shared 2 days ago - 141 notes - via / Source - reblog

— Shared 2 days ago - 578 notes - via / Source - reblog

— Shared 3 days ago - 59 notes - via / Source - reblog

— Shared 4 days ago - 381 notes - via / Source - reblog

nonchan1023:

Arashi saves me from everything and anything.


— Shared 4 days ago - 324 notes - via / Source - reblog

miyuki-arashi:

So adorable!